کارآمدترین سیستم دفاع خیابانی

کارآمدترین سیستم دفاع خیابانی

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

کارآمدترین سیستم دفاع خیابانی

آموزش دفاع با دست خالی در برابر سلاح مهاجمین ؛
یادگیری مثلث hanmi در دفاع و درگیری خیابانی
یادگیری ضربه و قفل در درگیری خیابانی به شیوه پانکریشن و taekkyeon
هنر استفاده از دست ( ته )،کوسشی جوتسو ( انگشت )،
کوپو جوتسو ( شکستن )،نقاط دیم ماک و ضربات آتمی،
کوشی جوتسو ( هنر ضربه با شانه ، Tong Bei Quan ، Baji Quan )،
یادگیری ki-no-myoyo و wazaهای ساده برای دفاع از خود در عین آرامش
یادگیری هنر دفاع از خود با آرامش کامل در سطح هجوشین
هنر ذن در مبارزه خیابانی از قبیل سه حالت میتسونوکوکورو ، هجوشین ، موشین
(( کار با سلاح سرد و دفاع در برابر سلاح سرد به شیوه { Delta F orce } ))
فراموش نکنید قبل از درگیری و آسیب دیدن به فکر یادگیری هنر دفاع باشید
{ هنر من رقیب قدرتمندی برای سیستمای روسی و کراوماگای اسرائیل
بوکس تایلندی ، چوی لی فوت چینی و ساواته فرانسوی است}}
یک جلسه تمرین جداگانه قبل از شروع آموزش جهت آشنایی
بیشتر با این هنر به صورت رایگان می باشد ، با من بهترین ها را بیاموزید
(( با همراهتان بدون ترس در کوچه های تاریک شب به پیاده روی بروید ))